Obchodní podmínky

 

Objednávka:

kupní smlouva vzniká na základě závazného potvrzení objednávky. Za závazné se považuje potvrzení emailové, které je realizováno po předchozím odeslání objednávky. Prodávajícím potvrzená objednávka je pokládána za závaznou pro obě strany pokud nedojde k porušení podmínek smluvených v době potvrzení. Cena zboží určená v okamžiku odeslání objednávky je konečná a nebude navyšována o jakékoliv další poplatky. 
 

 • Způsoby platby: 
  zboží je zasíláno prostřednictvím služeb smluvní přepravní služby a platba provedena dle dohody. Přepravné je počítáno dle tarifu přepravní služby. Zboží si můžete také vyzvednout osobně. Vyhrazujeme si právo na změnu sazby dopravného - které se vypočetlo po vyplnění dat zákazníkem v objednávce - v závislosti na celkové hmotnosti zásilky. 
   

 • Odstoupení od kupní smlouvy: 
  Storno objednávky ze strany kupujícího: Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu, kdykoli před jejím závazným potvrzením. Po závazném potvrzení objednávky jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Storno objednávky ze strany prodávajícího: Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část pouze u zboží, které se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. 
   

 • Dodací podmínky :
  - dodávky předmětu plnění (objednaného zboží) budou dle dostupnosti realizovány v co nejkratším termínu, obvykle do 1-10 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. 
   

 • Ochrana osobních dat
  - evidované údaje zákazníků jsou výhradně použity pro konkrétní obchodní případ - nákup zboží v tomto obchodě. Evidované údaje nejsou žádným způsobem poskytovány třetí straně. Používáním tohoto internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o vás a vašich nákupech za výše stanovených podmínek. 
   

 • Odpovědnost za vady zboží a záruka 
  - Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, jelikož veškeré zboží je pojištěno. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodní události s dopravcem dodán nový výrobek. Reklamace mechanického poškození výrobku, které nebylo patrné při převzetí zásilky, je nutné uplatnit neprodleně po jejich odhalení, tj. ihned po prvním použití výrobku (tentýž den, např. mailem, telefonem). Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat. Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit. Kvalita, nebo druh a množství zboží lze vzhledem k sortimentu s rychlou zkázou reklamovat pouze při převzetí zásilky a to tak, že adresát zásilku odmítne převzít z důvodu špatné kvality, druhu nebo množství zboží a bezprostředně kontaktuje dodavatele. V případě oprávněné reklamace má příjemce právo na výměnu zboží, nebo vrácení peněz za zboží..: 
   

  1. Záruka se vztahuje na poruchy a závady vzniklé v průběhu záruční doby chybou výroby nebo použitých materiálů.

  2. Výrobek byl používán v souladu s návodem k obsluze a příslušnými bezpečnostními předpisy platnými v České republice.

  3. Výrobek byl předán k provedení záruční opravy v kompletním stavu včetně příslušenství spolu s řádně a dokladem o koupi výrobku. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu.


  V případě rozporu zboží se smlouvou má spotřebitel nárok na tzv. zjednání nápravy a to: 
   

  1. Bezplatným uvedením spotřebního zboží do stavu odpovídajícího smlouvě prostřednictvím opravy
  2. Přiměřeným snížením kupní ceny
  3. Náhradním dodáním zboží
  4. Odstoupením od smlouvy

  Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena. Opravu zajistí prodávající. 
   

 • Při uplatňování reklamace dodržujte prosím následující postup: 
  pošlete nám email kde uvedete zejména typ výrobku, jeho výrobní číslo (pokud má), číslo objednávky (velmi důležité) a popis závady. Do 24 hodin (v pracovní dny) vám budou zaslány informace o dalším postupu. Zašlete zboží na určenou adresu nebo ji doneste osobně.

Položky u kterých je cena "nulová" jsou na telefonickou nebo písemnou poptávku!!!

Jindřich Kuchynka, IČO: 14623668, Adresa: Bohuslavská 1359, 751 31, Lipník nad Bečvou - Lipník nad Bečvou I-Město